Vi er på vei inn i fastetiden, en tid for refleksjon og forberedelse til påskens oppstandelsesfest.
Les mer
Neste familiespeiding: 22. mars.
Les mer
Et nytt sokn er blitt til!
Torshov og Lilleborg menighet
PREP kommunikasjonskurs for par 9. mai 2015
PREP - for større glede i parforholdet
Søndag 8. mars umiddelbart etter gudstjenesten avholdes årsmøte i Torshov kirke. Årsmeldingen 2014 ligger lenket i artikkelen.
Les mer
Søndagsskole
Verden er spennende, og Gud er spennende.
Hver søndag er det søndagsskole i Torshov kirke klokken 11.
Les mer
SMS kollekt
Nå kan du gi kollekten på sms.
Nei! Alt er ikke perfekt.
Diakon Torstein Garcia de Presno i intervju i Aftenposten 8. september
Dåp og opplæring hører sammen. Når et barn er døpt, må det få lov til å bli kjent med den kristne troen. Tidligere foregikk mye av trosopplæringen i skolen. Slik er det ikke lenger. I dag er dette i større grad opp til foreldre i samarbeid med kirken.
Les mer
Det er med sorg og sinne vi prestene i Torshov kirke hører hva Kirkemøtet vedtok om homofilt ekteskap. Vi gir ikke opp kampen og ønsker at alle skal få feire sin kjærlighet med vigsel i kirka! Fram til det skjer, ønsker vi velkommen til forbønn for borgerlig inngått ekteskap.
Les mer
 
 
Mar8
Søndag 8. Mars,
11:00 Gudstjeneste (3. s. i fastetiden)
v/ Dag Iversen. Org: Kristian Hernes. Medv: Gruppe fra KORiOSLO. Dåp og nattverd. Søndagsskole. Kirkekaffe med menighetens årsmøte.
Mar15
Søndag 15. Mars,
11:00 Fellesgudstjeneste i Lilleborg kirke (ingen gudstj. i Torshov)
 
Se sesongplakat
Se sesongplakat
Link til kirkens sos
Link til kirkens sos